Hotline

0989 383 535 info@agricheck.net

Hệ thống quản lý thông tin nguồn gốc

  • Tạo mã ngẫu nhiên
  • Quản lý thông tin nguồn gốc đầy đủ
  • Quản lý chống hàng giả công nghệ mã phủ cào
  • Quản lý bán hàng chuyên nghiệp
  • Thống kê báo cáo đầy đủ
  • Điện toán đám mây
  • Quản lý nhân sự phân quyền sử dụng
Login